Wachtlijstbemiddeling coaching

Cenzo en OEEC vertegenwoordigen een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde coaches. Cenzo en OEEC hebben afspraken met deze aangesloten coaches dat zij binnen vijf werkdagen een intake in moeten kunnen plannen én voldoende ruimte beschikbaar hebben om aansluitend op de intake het coachingstraject kunnen starten.

Via het Cenzo-kantoor kunnen wij bemiddelen en in vrijwel alle gevallen een coach toewijzen die binnen vijf werkdagen een intake met u kan inplannen. Indien dit het geval is spreken wij van ‘geen wachttijd‘.

Op het moment dat een Cenzo/OEEC-coach niet binnen vijf werkdagen een intake kan inplannen en/of niet kan garanderen dat het traject aansluitend op de intake kan aanvangen, dan geven zij de wachttijd aan waarna dit wel kan worden ingepland. Op basis van deze melding publiceren wij de wachttijd voor deze coach op onze website en weet u waar u aan toe bent.

Nb. Ondanks deze afspraken en onze inspanningen om de informatie op onze website zo actueel mogelijk te houden, kan het in uitzonderingsgevallen voorkomen dat de informatie nog net niet is bijgewerkt. Daarom adviseren wij u altijd even contact op te nemen met Cenzo-kantoor (t. (020) 344 50 46) indien u wilt weten of een coach beschikbaar is. Wij hebben vaak keuze uit meerdere coaches in een regio.

Alternatief
Indien er sprake is van een wachttijd en wanneer u deze wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, het traject is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).