Het belang van gecertificeerde coaches

Het coachen van mensen is een prachtig vak. Gelukkig zijn er een heleboel mensen die ervaren dat coachen van anderen hun passie is. Vele doen dit vanuit intuïtie of omdat men ervaringsdeskundige is geworden door ervaringen die men zelf heeft meegemaakt. Omdat "coach" geen beschermde titel is, mag iedereen zich coach noemen en zijn er ontzettend veel coaches actief. Soms is het hierdoor moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Wat en wie is nou een goede coach?

Als cliënt wil je een coach die jou het beste kan begeleiden en die goed bij jou past. Het vinden van de juiste coach is ook belangrijk omdat dat de persoon is bij wie je je juist uiterst kwetsbaar en open opstelt. Het is belangrijk te weten dat de coach hier oprecht en respectvol mee om gaat.

Cenzo en Open en Eerlijk Coaching werken samen met vrijgevestigde coaches. Aan deze coaches stellen we hoge kwaliteitseisen zodat we kwaliteit kunnen garanderen. Dit doen wij onder andere door uitsluitend met coaches samen te werken die gecertificeerd zijn door één van de meest gerenommeerde certificeringsinstanties (International Coaching Federation, NOBCO). Maar waarom vinden wij certificering nou zo belangrijk?

Coaching is een echt vak en daar gaat een gedegen opleiding aan vooraf. Doordat deze certificeringsinstanties hoge eisen stellen aan de coachingsopleidingen, ethiek- en gedragscode van de coach, aantal voltooide uren mentoring en een minimaal aantal cliënt ervaringsuren, staat een certificering als coach voor kwaliteit. Iedere paar jaar dient de coach te hercertificeren en opnieuw te onderbouwen dat hij of zij aan de actuele eisen voldoet. Daarnaast zijn onze gecertificeerde coaches aangesloten bij een beroepsvereniging. Dit geeft ook zekerheid voor de cliënt. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld zijn klachten kwijt bij een officiële, onafhankelijke beroepsklachtencommissie. Dit geeft vertrouwen en zekerheid.

Doordat Cenzo en Open en Eerlijk Coaching uitsluitend met gecertificeerde coaches samenwerken heeft u de zekerheid dat de coaches uit ons netwerk een gedegen opleiding hebben genoten, voldoen aan de voorwaarden die de beroepsverenigingen stellen en zich blijven bijscholen en ontwikkelen. Een gecertificeerde coach weet wat hij doet en kent zijn eigen grenzen, zodat deze tevens kan doorverwijzen als de cliënt gebaat is bij een andere hulpverlener voor zijn problematiek.

Terug naar nieuws-items