Verwijsportal WFG/WLZ

Via het onderstaande verwijsformulier kunt u een medewerker van het WLZ of WFG bij ons aanmelden. Het formulier voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars stellen aan een verwijsbrief voor de GBGGZ.